Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu (hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– strojové a ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– čistenie mesta pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov