Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok

– vývoz septikov

– triedenie separovaného odpadu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové a ručné kosenie zelených plôch mesta

– polievanie kvetinovej výzdoby mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov