Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– posilnený ( mimoriadny ) vývoz separovaného zberu od rodinných domov II. obvod

– vývoz septikov

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové, ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– príprava na opravu výtlkov na komunikáciach mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov