Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– vývoz septikov

– čistenie mesta pešia zóna

– oprava výtlkov na komunikáciách mesta

– ručné kosenie zelených plôch mesta

– vývoz zelene po kosení

– rozvoz obedov pre dôchodcov