Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie zelených plôch mesta ( Nový cintorín )

– upratovanie zberný dvor

– rozvoz obedov pre dôchodcov