Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta

– oprava verejného osvetlenia

– oprava výtlkov, príprava na zálievku asfaltom

– rozvoz obedov pre dôchodcov