Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá (okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu / hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie, strojové kosenie zelených plôch mesta

– polievanie kvetova novo vysadených stromov

– oprava výtlkov, príprava na asfaltovú zálievku

– rozvoz obedov pre dôchodcov