Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov II. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

–  triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie a vývoz mestských košov

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie zelených plôch mesta ( Nová ulica )

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov