Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– posilnený vývoz separovaného zberu od rodinných domov I. obvod

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie zelených plôch mesta ( Nová ulica )

– rozvoz obedov pre dôchodcov