Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu (hala, plasty)

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie zelených plôch mesta ( Park )

– hrabanie, vývoz odpadu po kosení ( Starý cintorín)

– polievanie kvetinovej výzdoby mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov