Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– orezy nebezpečných stromov a kríkov

– ručné kosenie ( cyklochodník )

– čistenie mesta pešia zóna

– oprava dažďovej vpuste ( Záhumenská )

– čistenie ulice Karpatská po náplavových dažďoch

– rozvoz obedov pre dôchodcov