Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie zelených plôch mesta ( Cyklodráha )

-vývoz zelene Zberný dvor

– rozvoz obedov pre dôchodcov