Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu 

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta po silnej búrke nánosy piesku a makadamu ( ul. Karpatská, Nám.Sv. Trojice, Kalvárska a Nová )

– ručné a strojové kosenie zelených plôch mesta 

– čistenie krajnic a vývoz ( ul. Hlavná ) 

– pristavenie a vývoz VOK

– rozvoz obedov pre dôchodcov