Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu stojiská 

– posilnený vývoz separovaného zberu od rodinných domov III. obvod ( plasty a papier )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– oprava lavičiek  na pešej zóne

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta ( sídlisko )

– zameranie poruchy verej. osvetlenia ( ul. M. Benku )

– rozvoz obedov pre dôchodcov