Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– nakladanie a vývoz skla zo zberného dvora

– čistenie mesta pešia zóna

– oprava verejného osvetlenia

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov