Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov II. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové kosenie zelených plôch mesta

– čistenie krajníc

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov