Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– posilnený vývoz separovaného zberu od rodinných domov  I. obvod ( plast  a papier )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta ( Budovateľská )

– rozvoz obedov pre dôchodcov