Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz kmunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie zelených plôch mesta 

– čistenie dažďových kanálov ( Karpatská )

– rozvoz obedov pre dôchodcov