Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta

– čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Nám. SNP )

– obnova priechodov pre chodcov na komunikáciách mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov