Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  I. obvod

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta

– obnova priechodov pre chodcov na komunikáciách mesta

– čistenie krajníc ( Železničná ul. )

– rozvoz obedov pre dôchodcov