Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné aj strojové kosenie zelených plôch mesta ( Nová ul., Starý cintorín, Nový cintorín )

– obnova priechodov pre chodcov na komunikáciách mesta

– čistenie dažďových vpustí a kanálov

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov