Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta

– obnova priechodov pre chodcov na komunikáciách mesta

– oprava verejného osvetlenia ( ul. M. Benku )

– rozvoz obedov pre dôchodcov