Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta

– oprava plota a čistenie graffiti (cintorín Mást)

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov