Výkaz činností za 19. októbra 2021

– deň otvorených dverí

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov