Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– výmena dosiek na mestských lavičkách 

– strojové kosenie zelených plôch mesta Nová ulica 

– orezy poškodených a nebezpečných stromov Gaštanová alej 

– vlajková výzdoba mesta 

– rozvoz obedov pre chodcov