Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– príprava dopravného značenia na " Dni zelá"

– čistenie mesta pešia zóna

– oprava lavičiek v meste

– ručné kosenie, príprava parkovacích plôch ( Železničná )

– rozvoz obedov pre dôchodcov