Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( dokončenie okruhu na piatok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– kontrola rozvádzačov verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov