Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta od náletových papierov a smetí po "Dňoch zelá" 

– orezy nebezpečných stromov a kríkov ( Vajanského )

– ručné kosenie zelených plôch mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov