Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  I.obvod

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta, čistenie krajníc

– strojové kosenie zelených plôch mesta ( Malý park )

– oprava výtlkov na komunikáciách mesta

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov