Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta 

– orezy nebezpečných stromov a kríkov ( na Agatkach )

– ručné a strojové kosenie zelených plôch mesta

– oprava VO 

– údržba a oprava strojov 

– rozvoz obedov pre dôchodcov