Výkaz činností za 20. októbra 2021

 vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné kosenie zelených plôch mesta

– čistenie mesta pešia zóna

– príprava na opravu a zaliatie výtlkov na komunikáciách mesta

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov