Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská ( plasty )

– čistenia a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie zelených plôch mesta ( ukončujeme sezónu kosenia zelene )

– oprava výtlkov na komunikáciách mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov