Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– výmena kvetinovej výzdoby mesta

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– nastavenie verejného osvetlenia ( cintoríny )

– rozvoz obedov pre dôchodcov