Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– orezy a úprava nebezpečných stromov a kríkov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– výmena kvetinovej výzdoby mesta

– oprava chodníka na Zdravotnom stredisku

– výkopové práce na opravu verejného osvetlenia (Zvončekova ulica )

– rozvoz obedov pre dôchodcov