Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok aj na piatok )

– vývoz septikov

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– úprava kvetinovej výzdoby mesta

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– oprava chodníka ( Zdravotnícka )

– rozvoz obedov pre dôchodcov