Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta, hrabanie lístia, vývoz

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– oprava chodníka zdravotné stredisko

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov