Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– orezy a úprava stromov a kríkov

– čistenie mesta, hrabanie a vývoz lístia

– údržba mechanizácie

– rozvoz obedov pre dôchodcov