Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  I. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– oprava oploteniea detské ihrisko Budovateľská

– oprava chodníka zdravotné stredisko

– úprava cesty Lintávy- Ovocinár

– rozvoz obedov pre dôchodcov