Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– upratovanie lístia, hrabanie, vývoz

– čistenie dažďových  vpustí

– oprava chodníka zdravotné stredisko

– rozvoz obedov pre dôchodcov