Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– hrabanie, zber a vývoz lístia 

– finalizácia opravy chodníka pri zdravotnom stredisku

– údržba a príprava mechanizmov na zimné obdobie

– rozvoz obedov pre dôchodcov