Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– orezy (Marchéggska ulica, Obora ) 

– hrabanie listov 

– čierna skládka ( Cementárska ulica )

– oprava zvislého dopravného značenia 

– rozvoz obedov pre dôchodcov