Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– hrabanie, zber a vývoz lístia 

– údržba verejného osvetlenia 

– betonáž daždového kanála ( Železničná )

– rozvoz obedov pre dôchodcov