Výkaz činností za 28. októbra 2021

vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta, hrabanie lístia, vývoz ( Hlavná )

– opravy a úprava mechanizmov na zimnú údržbu

– oprava verejného osvetlenia 

– oprava zvislého dopravného značenia 

– rozvoz obedov pre dôchodcov