Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí 

– vývoz separovaného zberu stojiská

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna, vývoz pohrabaného lístia v meste

– zazimovanie cintorínov, uzávera vody, ukladanie krhiel

– príprava na vianočnú výzdobu mesta

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– rozvoz obedov pre dôchodcov