Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna, vývoz nahrabaného lístia

– osadenie adventného venca

– začíname s vianočným osvetlením mesta

– rozvoz obedov pre dôchocov