Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaého zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– príprava vianočného osvetlenia mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov