Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta , hrabanie , vývoz

– oprava vodorovného dopravného značenia

– čistenie dažďových vpustí a kanálov

– vianočná výzdoba mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov