Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– úprava (solenie ) chodníkov v meste

– príprava Námestia Sv. Trojice na Župné vianoce

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov