Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na streda štvrtok piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala plasty )

– čistenie mesta pešia zóna