Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz separovaného zberu stojiská tri vozidlá

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )